Om oss

Vi är specialister på kreditförsäkringar, garantier och inkasso, och har som målsättning att bygga upp starka och bestående relationer med våra kunder. Genom ett nära samarbete lär vi oss att förstå er verksamhet och kan ge den rätt stöd.

Om Atradius Sverige

Atradius är en av Sveriges ledande leverantörer av kreditförsäkring och garantier. Vi strävar alltid efter att ge bästa möjliga service och på så sätt skapa en stark relation med våra kunder.

Finansiell Rating

Atradius N.V. har finansiell rating fastställt av AM Best - A (Excellent) stable outlook - och Moody’s - A2 stable outlook.

Fakta och nyckeltal

Vi är världsledande inom kreditförsäkring, garantier och inkassotjänster och bedriver verksamhet i alla världsdelar. Här är en ögonblicksbild av vår verksamhet i dag.

Key facts and figures

Organisationsstruktur

Den operativa strukturen är organiserat för att optimera effektiviteten och, där det är möjligt, minska komplexiteten av regleringar i flera jurisdiktioner över hela världen.

Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

Ledarskap och styrning

Med hjälp av våra principer för företagsstyrningen, vår kundservicepolicy och våra investeringar i innovation vill vi skapa marknadens bästa utbud av produkter och tjänster för våra kunder.

Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Historia

2015 firade vi vårt 90-årsjubileum, en viktig milstolpe i vår strävan att stödja världshandeln.

Sök jobb hos Atradius

Ett företag är bara så bra som sina anställda. Inom Atradius har vi en ambition att ständigt utvecklas.

Årsredovisningar

Årsredovisningen ger besked om årets resultat för Atradius N.V. Den innehåller uppgifter om verksamhet och strategi, fullständiga finansiella rapporter och kompletterande finansiell information.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.