Om oss

Vi är specialister på kreditförsäkringar, garantier och inkasso, och har som målsättning att bygga upp starka och bestående relationer med våra kunder. Genom ett nära samarbete lär vi oss att förstå er verksamhet och kan ge den rätt stöd.

Om Atradius Sverige

Atradius är en av Sveriges ledande leverantörer av kreditförsäkring och garantier. Vi strävar alltid efter att ge bästa möjliga service och på så sätt skapa en stark relation med våra kunder.

Finansiell Rating

Atradius N.V. har finansiell rating fastställt av AM Best - A (Excellent) stable outlook - och Moody’s - A1 stable outlook.

Fakta och nyckeltal

Vi är världsledande inom kreditförsäkring, garantier och inkassotjänster och bedriver verksamhet i alla världsdelar. Här är en ögonblicksbild av vår verksamhet i dag.

Keyfacts and figures SE

Organisationsstruktur

Den operativa strukturen är organiserat för att optimera effektiviteten och, där det är möjligt, minska komplexiteten av regleringar i flera jurisdiktioner över hela världen.

Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

Hållbarhet

Vi tror på en framtid som bygger på handel som är hållbar för miljön och samhället.

Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Historia

2015 firade vi vårt 90-årsjubileum, en viktig milstolpe i vår strävan att stödja världshandeln.

Sök jobb hos Atradius

Ett företag är bara så bra som sina anställda. Inom Atradius har vi en ambition att ständigt utvecklas.

Årsredovisningar

Årsrapporten är en fullständig översikt över Atradius N.V.:s resultat under ett år. Den innehåller resultat, strategi, helårsbokslut och ytterligare finansiell information.