Om Atradius Sverige

Atradius är en av Sveriges ledande leverantörer av kreditförsäkring och garantier. Vi strävar alltid efter att ge bästa möjliga service och på så sätt skapa en stark relation med våra kunder.

Leverantör av kreditförsäkring, garantier och inkasso

Atradius i Sverige erbjuder produkter och tjänster inom kreditförsäkring, garantier och inkasso. Våra kunder finns representerade i olika branscher och storleken på företagen varierar från små till stora företag.

Vårt kontor i Sverige ligger på Rådmansgatan i centrala Stockholm. Vi arbetar nära våra kollegor runt om i världen och är stolta över att kunna erbjuda global service med en lokal fokus.

Atradius Sverige har i dag 38 medarbetare som är indelade i underwriting, kundansvar, nyförsäljning, skadehantering och administration.

Historia

Namnet Atradius lanserades i augusti 2003 efter att man genomför ett namnbyte på dåvarande Gerling NCM. Företaget var då en global leverantör av kreditförsäkringar och kredithantering, bildat år 2001 genom en sammanslagning av den tyska kreditförsäkringsgruppen Gerling-Konzern Speziale Kreditversichering (GKS) och det nederländska kreditförsäkringsbolaget Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM). Namnbytet var helt genomfört i januari 2004.

Gerling Groups innehav togs sedan över av en grupp ledande internationella finansiella institutioner med ett av världens största återförsäkringsbolag, Swiss re, i spetsen. Övriga ägare var Deutsche Bank, Sal Oppenheim, Seguros Catalana Occidente, och Crèdito y Caución. Det sistnämnda ett ledande spanskt finanstjänsteföretag och, Spaniens ledande och världens fjärde största kreditförsäkringsbolag. För att ytterligare förstärka sin globala närvaro och styrka inom kreditförsäkringar slogs, i  januari 2008, Atradius och Crèdito y Caución samman. 

Atradius är idag en av världens största globala aktörer inom kreditförsäkring. Vi erbjuder tjänster och produkter för kreditförsäkring och kredithantering. från mer än 160 kontor, i 54 länder över hela världen.

 

Atradius i Sverige

 

  • 1992 NCM etablerar sig i Sverige genom NCM AB, generalagent åt NCM NV, Nederländerna
  • 1995 BG Garanti etablerar sig med kontor i Sverige
  • 1996 Gerling etablerar sig med kontor i Sverige
  • 2001 NCM köper BG Garanti
  • 2001 EU godkänner sammanslagningen av NCM och Gerling
  • 2002 GERLING NCM etableras
  • 2003 Swiss Re, Deutsche Bank och en rad mindre investerare övertar GERLING NCM
  • 2004 GERLING NCM byter namn till Atradius
  • 2008 Atradius och Crédito y Caución tillkännager att bolagen går samman