Finansiell Rating

Atradius N.V. har finansiell rating fastställt av AM Best - A (Excellent) stable outlook - och Moody’s - A2 stable outlook.

Atradius N.V operativa enheter har finansiell rating fastställt av A.M. Best och av Moody’s. Bägge ratingarna bekräftar ett stark operativt resultat och Atradiusgruppens ledande position.

 

AM Best

Rating: A (Excellent), outlook stable
Last update: Juli 2021
Atradius N.V.,
Bedömda bolag inom gruppen:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Segutos y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc

Atradius Seguros de Crédito, S.A. 

Website: AM Best

Moody’s

Rating: A2, outlook stable
Last update: February 2022

Atradius N.V.,

Bedömda bolag inom gruppen:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.
Website: Moody's

 

 

Relaterade dokument

Relaterat innehåll

Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Årsredovisningar

Årsredovisningen ger besked om årets resultat för Atradius N.V. Den innehåller uppgifter om verksamhet och strategi, fullständiga finansiella rapporter och kompletterande finansiell information.