Fakta och nyckeltal

Vi är världsledande inom kreditförsäkring, garantier och inkassotjänster och bedriver verksamhet i alla världsdelar. Här är en ögonblicksbild av vår verksamhet i dag.

Atradius i korthet

 

  • Har drygt 160 kontor i mer än 50 länder i hela världen.
  • Ett multinationellt och flerspråkigt team med 3 700 medarbetare.
  • Omsätter mer än 2 miljarder euro.
  • Ger våra kunder tillgång till information om 240 miljoner företag över hela världen.
  • Den finansiella styrkan har bekräftats av kreditvärderingsinstituten A.M. Best (A – Utmärkt, stabila utsikter) och Moody’s (A2, utsikter negativ).

Världsledande inom innovation och kundfokus

Det är servicen som gör vår kreditförsäkringsverksamhet unik. Vi strävar efter att ha så tydliga och lättillgängliga försäkringsvillkor som möjligt. Dessutom vill vi skapa varaktiga relationer som bygger på en genuin förståelse för kundernas behov.

  • 93 % av våra globala kunder stannar hos oss - Det beror på att våra medarbetare följer vår kundservicepolicy och knyter starka band med utgångspunkt från öppenhet och förtroende samt en utsedd kontaktperson.
  • Vi är ett företag och ett team - Vår gemensamma strävan är att ta kunderna med på vår marknadsledande resa, så att de kan växa och maximera sina handelsmöjligheter.
  • Vi investerar i system som våra kunder har direkt nytta av - Vi utvecklar våra verktyg i samarbete med kunderna för att förbättra deras portföljförvaltning.
     

Relaterat innehåll

Ledarskap och styrning

Med hjälp av våra principer för företagsstyrningen, vår kundservicepolicy och våra investeringar i innovation vill vi skapa marknadens bästa utbud av produkter och tjänster för våra kunder.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.