Årsredovisningar

Årsredovisningen ger besked om årets resultat för Atradius N.V. Den innehåller uppgifter om verksamhet och strategi, fullständiga finansiella rapporter och kompletterande finansiell information.

Du kan läsa och ladda ner de senaste årsredovisningarna och sammanfattningarna här (ladda ner Adobe Reader).

Atradius årsredovisning 2014 visar hur vi hjälper våra kunder

 

 

Atradius Annual Report cover 2015

 

 

Även 2014 uppnådde vi goda resultat, vilket återspeglas i de starka kreditbetyg som Atradiuskoncernen fick av A.M. Best (A – Utmärkt, stabila utsikter) och Moody’s (A3, stabila utsikter). Den totala omsättningen ökade med 3,3 % (3,6 % till konstanta växelkurser). I Västeuropa var trenden stigande och på de nya marknaderna var tillväxten god. Tack vare en effektiv riskhantering lyckades vi, trots att riskmiljön fortsatt var utmanande, förbättra vår skadekvot till 40,7 % samtidigt som vår riskacceptans förblev hög. Årets resultat var 161,2 miljoner euro, en förbättring med 19,8 % jämfört med 2013 som vår iberiska region bidrog mycket till.

Genom att hjälpa våra kunder att växa, växer även vi: inte bara våra försäkringsvolymer, utan också vårt produktutbud och vår organisation.

Under året vidtog vi en rad åtgärder för att stödja våra kunders tillväxt. Vi skapade nya produkter som lämpar sig för små och medelstora företag samtidigt som nya tilläggslösningar togs fram tillsammans med ledande återförsäkringsföretag för att hjälpa våra storföretagskunder att få ett strategiskt viktigt skydd. Med den nya tjänsten Atradius Insights får kunderna tilllgång till utökad och förbättrad förvaltningsinformation, så att de aktivt kan hantera sina riskportföljer och enkelt kan urskilja möjligheter till lönsam tillväxt.

Vi fortsätter att expandera geografiskt, genom nya kontor i Thailand och Indonesien, en licens i Ryssland och utökad kapacitet i Latinamerika och Afrika.

2014 var en milstolpe för både Atradius och vårt moderbolag Grupo Catalana Occidente S.A. (GCO): det var tio år sedan namnet Atradius introducerades, och GCO firade 150-årsjubileum. Detta uppmärksammade vi genom att anpassa Atradius varumärke till moderbolagets, med en ny logotyp och en ny visuell identitet.

Relaterat innehåll

Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.