Årsredovisningar

Årsredovisningen ger besked om årets resultat för Atradius N.V. Den innehåller uppgifter om verksamhet och strategi, fullständiga finansiella rapporter och kompletterande finansiell information.

Du kan läsa och ladda ner de senaste årsredovisningarna och sammanfattningarna här (ladda ner Adobe Reader).

Atradius Annual Report 2020 – Rising to the challenges

Atradius Annual Report 2021 | Atradius

 

På Atradius strävar vi kontinuerligt efter att leverera bästa möjliga service till våra kunder och att finnas överallt där de gör affärer. 2020 gav oss helt nya utmaningar. Med företag som påverkades av lockdown runt om i världen var leverans, flexibilitet och innovation nyckeln till framgång. Genom kontinuerliga investeringar i våra digitala plattformar och pågående digitaliseringsinitiativ gav vi våra kunder en närvarande och god service, trots att vi för det mesta arbetade på distans.

Medan vi fortsatte att tillhandahålla högkvalitativ service, satte pandemin sin prägel på den globala handeln vilket resulterade i en försämrad försäljning för våra kunder och därmed också en minskning av våra premieintäkter.

Försäkringspremieintäkterna var 1,8% lägre medan bruttoskadorna ökade med 21,8% och de statliga återförsäkringsprogrammen resulterade i en ökning med 31,2% av den försäkringspremie som överläts till återförsäkrarna. Som ett resultat minskade det totala försäkringsresultatet med 76,0% och koncernens resultat för året med 80,6%, till 77,3 miljoner Euro respektive 44,2 miljoner Euro. Vårt fortsatta stöd till våra kunders och partners behov under dessa turbulenta tider har gett en fortsatt hög grad av återkommande kunder på 92,7% för 2020.

Utsikterna för 2021

År 2021 kommer tillväxten i världsekonomin sannolikt att återhämta sig med 5,0%. Denna relativt höga tillväxttakt är delvis en "teknisk" återhämtning från en relativt låg nivå 2020. Då vaccinationsprocessen pågår räknar vi med att sociala distanseringsåtgärder gradvis kommer att minskas 2021.

Även om den ekonomiska aktiviteten förväntas öka, kommer kostnaderna för krisen när det gäller konkurser och arbetslöshet att vara fortsatt höga. Vi förväntar oss en ökning av konkurser på praktiskt taget alla marknader, eftersom åtgärderna som hjälpte till att trycka ner insolvenstillväxten 2020 gradvis avvecklas. Det finns fortfarande en stor spridning av insolvensprognoser mellan länder. Vi är väl förberedda för att styra vår verksamhet till att stödja våra partners och kunder i att övervinna dessa turbulenta tider och hjälpa dem att få sina företag att växa genom att handla säkert.

”Den globala ekonomin påverkas fortfarande av osäkerhet som skapats av Covid-19-pandemin. Vi har tagit oss an denna utmaning genom att anpassa oss till situationen under 2020 och är övertygade om vår förmåga att fortsätta stödja våra kunder, partners, anställda och aktieägare under denna pandemi.”

David Capdevila
Atradius CEO

 

Relaterat innehåll

Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.