Årsredovisningar

Årsredovisningen ger besked om årets resultat för Atradius N.V. Den innehåller uppgifter om verksamhet och strategi, fullständiga finansiella rapporter och kompletterande finansiell information.

Du kan läsa och ladda ner de senaste årsredovisningarna och sammanfattningarna här (ladda ner Adobe Reader).

Annual Report 2018 – The DNA of Atradius

 

 

 

Atradius Annual Report 2018 - Image of woman looking at DNA | Atradius                    Download the annual report               View the summary report

At Atradius, we strengthen our customers’ credit management, allowing businesses around the world to trade confidently and competitively. No matter how complex a transaction is, where in the world it is, or with whom, we want to help make it a success.

We do this by understanding each customer’s business, and by getting to know the people behind it and their goals. With this knowledge we are able to deliver first-class insurance cover, trusted intelligence and business insight, and services that are tailored to suit each customer's needs.

In 2018, insurance premium revenue increased by 3.8% (5.3% at constant foreign exchange rates) as Atradius continued to grow its portfolio and expand its global footprint. Our result for the year grew to EUR 202.7 million, an 8.8% increase from 2017. We achieved a solid 43.7% claims ratio, paying out over EUR 834 million in claims to our customers when their buyers failed to pay them.

 

The outlook for 2019

Overall, economic conditions in 2019 are expected to be more challenging than in 2018. But we are well prepared, and our customers can be confident we have the underwriting knowledge and skills to steer them away from risks and towards opportunities.

Isidoro Unda, CEO of Atradius commented; “Another year of solid figures are the result of a strong company culture, international expansion and the implementation of initiatives to increase efficiency, thus improving the quality of service we provide to our customers. With the global economic uncertainty, these improvements will put us in a better position to meet the widening needs of our growing customer base in the coming years and to continue to expand our business.” 

 

 

Relaterat innehåll

Årsredovisningar

Årsredovisningen ger besked om årets resultat för Atradius N.V. Den innehåller uppgifter om verksamhet och strategi, fullständiga finansiella rapporter och kompletterande finansiell information.

Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.