Sök jobb hos Atradius

Ett företag är bara så bra som sina anställda. Inom Atradius har vi en ambition att ständigt utvecklas.

Vi har de bästa medarbetarna som genom samarbete möter både personliga och organisatoriska mål. Hos oss får du inflytande över din arbetssituation. Du utvecklas genom olika arbetsuppgifter samt genom samarbete med många olika företag. Ett professionellt engagemang hos våra medarbetare är grunden för vår framgång.

Vi tar gärna emot spontana ansökningar som vi går igenom och sparar för att sedan utnyttja när vi söker ny personal.

Lediga tjänster

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.