Organisationsstruktur

Den operativa strukturen är organiserat för att optimera effektiviteten och, där det är möjligt, minska komplexiteten av regleringar i flera jurisdiktioner över hela världen.

Organisational structure 2020 | Atradius

Hos Atradius strävar vi hela tiden efter att optimera vår organisation. Som en del av detta har ledningen i  Atradius N.V. beslutat att fusionera våra två europeiska försäkringsgivare, Atradius Credit Insurance N.V. (Holland) and Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. (Spanien) till en juridisk enhet. Denna process avslutades 30 december 2016. Den nya juridiska enheten blir Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, men varumärkena Atradius och Credito y Caution kommer fortsättas användas på respektive marknad.

Atradius NV, kommer att förbli vårt holländska  holdingbolag för våra internationella verksamheter inom kreditförsäkring, garantier, återförsäkring, inkasso samt informationstjänster.

Den nya organisations strukturen möjliggöra för Atradius att minska komplexiteten i att ha två europeiska försäkringsbolag, olika regelverk och dubbla förvaltningsstrukturer, utan att detta får någon inverkan på vår framgångsrika affärsmodell samt redan etablerade varumärke. Genom denna förändring kan vi ytterligare förbättra effektiviteten med syfte att ge oöverträffad kundservice på den globala kreditförsäkrings- och garantimarknaden.

Atradius Group Organisation Chart - before and after the merger

 

 

 

 

 

Relaterat innehåll

Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

Ledarskap och styrning

Med hjälp av våra principer för företagsstyrningen, vår kundservicepolicy och våra investeringar i innovation vill vi skapa marknadens bästa utbud av produkter och tjänster för våra kunder.

Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.