Historia

2015 firade vi vårt 90-årsjubileum, en viktig milstolpe i vår strävan att stödja världshandeln.

 

Namnet Atradius lanserades i augusti 2003 efter att man genomför ett namnbyte på dåvarande Gerling NCM. Företaget var då en global leverantör av kreditförsäkringar och kredithantering, bildat år 2001 genom en sammanslagning av den tyska kreditförsäkringsgruppen Gerling-Konzern Speziale Kreditversichering (GKS) och det nederländska kreditförsäkringsbolaget Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM). Namnbytet var helt genomfört i januari 2004.

 

Gerling Groups innehav togs sedan över av en grupp ledande internationella finansiella institutioner med ett av världens största återförsäkringsbolag, Swiss re, i spetsen. Övriga ägare var Deutsche Bank, Sal Oppenheim, Seguros Catalana Occidente, och Crèdito y Caución. Det sistnämnda ett ledande spanskt finanstjänsteföretag och, Spaniens ledande och världens fjärde största kreditförsäkringsbolag.

 

För att ytterligare förstärka sin globala närvaro och styrka inom kreditförsäkringar slogs, i  januari 2008, Atradius och Crèdito y Caución samman.

 

Atradius - Ett av världens äldsta kreditförsäkringsbolag med över 95 års erfarenhet

Atradius har sitt ursprung i NCM som etablerades i Nederländerna 1925. Det var då världens första kreditförsäkringsbolag. Företagets verksamhet syftade till att underlätta affärerna för företag i Nederländerna.

Atradius arv från Tyskland härrör från GKS, som bildades 1954 som en kreditförsäkringsgren av Gerling Group. GKSs verksamhet var, fram till 1962, helt och hållet förlagd till Tyskland då företaget öppnade ett internationellt kontor i Schweiz. GKS var det första privatägda kreditförsäkringsbolag som erbjöd exportkreditskydd.  

Crèdito y Caución grundades i Spanien 1929. Företaget har genom organisk tillväxt blivit det dominerande kreditförsäkringsföretaget på Iberiska halvön. 

Internationalisering

Internationaliseringen av affärer och handel under den senare delen av 1900-talet gynnade verksamheterna för både NCM och GKS. Båda växte snabbt, i takt med globaliseringen och den snabba ökningen av internationell handel. Globaliseringen drev också fram konsolidering i kreditförsäkringsbranschen där såväl NCM som GKS vid tidpunkten var ledande aktörer inom kreditförsäkring och inkasso.
Crèdito y Caución fokuserade dock enbart på den spanska marknaden samt den portugisiska. Alla tre strategierna genererade starka tillväxter för företagen.   

NCM och GKS vägar korsas 2001 då , vad som idag är Atradius bildades. Crèdito y Caución blev en del av Atradius Group i början av 2008. Atradius är idag en av världens största globala aktörer inom kreditförsäkring. Vi erbjuder tjänster och produkter för kreditförsäkring och kredithantering. från mer än 160 kontor, i 54 länder över hela världen.