Publikationer

Global Economic Outlook - November 2017

Economic research

 • Algeriet,
 • Angola,
 • General economic

21 Nov 2017

Economic Outlook

Global economic momentum, which began picking up in H2 of 2016, has solidified through the year. However, now is not a time for complacency.

Affärsrådgivning

Information om handelsmöjligheter och dokumenten Export Practice, Credit-to-Cash Briefings och Atradius riskkarta.

Branschutvecklingsprognos

Få tillgång till en ögonblicksbild av kreditrisk och branschutveckling för 14 större branscher i över 25 länder. Prognosen baseras på Atradius underwriters bedömning.

Industry Performance Forecast teaser image weather map

Filtrera…

efter land

Filtrera efter land

per sektor

Filtrera efter sektor

efter nyckelord

Filtrera efter nyckelord

  NAFTA Country Report Canada 2018

  Landrapport

  • Canada
  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

  16 Jan 2018

  Canada's GDP growth is forecast to slow down to about 2% in 2018, due to a slowdown in private consumption and government spending.

  NAFTA Country Report Costa Rica 2018

  Landrapport

  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

  16 Jan 2018

  Costa Rica’s GDP growth is expected to accelerate driven by private consumption, robust private, public and foreign investment, and further export growth.

  NAFTA Country Report Mexico 2018

  Landrapport

  • Mexico
  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

  16 Jan 2018

  Mexico seems to be quite resilient in dealing with the uncertainty brought by the NAFTA renegotiations due to its strong economic fundamentals.

  NAFTA Country Report Panama 2018

  Landrapport

  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

  16 Jan 2018

  Panama´s economy is small, very open, highly diversified, fully dollarized and highly competitive by regional standards. However, challenges remain.

  NAFTA Country Report USA 2018

  Landrapport

  • USA
  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

  16 Jan 2018

  The US administration´s trade policy remains a downside risk, not just for trading partners, but also for the US economy itself.

  Promising Markets for 2018

  Economic research

  • Colombia,
  • ,
  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

  11 Jan 2018

  The economic recovery in emerging market economies is expected to continue strengthening in 2018 and these markets could present opportunities for business.

  Market Monitor Food United Kingdom 2017

  Market Monitor

  • United Kingdom
  • Food

  12 Dec 2017

  Due tot the inability to absorb higher input costs and increased pressure on margins, both payment delays and insolvencies have increased in 2017.

  Market Monitor Food Brazil 2017

  Market Monitor

  • Brazil
  • Food

  12 Dec 2017

  The outlook for the Brazilian food sector is benign, due to an ongoing economic rebound and robust demand from China as largest food export market.

  Market Monitor Food France 2017

  Market Monitor

  • France
  • Food

  12 Dec 2017

  Commodity price increases have added pressure on many food manufacturers, stuck between farmers demanding higher prices and powerful retail chains.

  Market Monitor Food Netherlands 2017

  Market Monitor

  • Netherlands
  • Food

  12 Dec 2017

  Average payment duration in the food sector is 40 days, and the amount of payment delays and insolvencies remains low compared to other Dutch industries.

  Ansvarsfriskrivning

  De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.