Publikationer

Atradius publikationer ger er vår syn på den ekonomiska situationen i mer än 40 länder och framtidsutsikter för de största branscherna.

Filtrera:

Featured Publication
Market Monitor Food Spain 2019

A hard Brexit and an escalation of EU-US trade disputes are downside risks for export-dependent food companies in the olives/olive oil and meat segments.


Marknadsrapporter

  • Spain
  • Food

Internationell handel

Rapporter om kredithantering, exportpraxis och Atradius riskkarta ger information om de faktorer som kan påverka internationell handel.

Trading Briefs | Atradius

Branschprognos

En snabb överblick av utveckling och kreditrisk för ett antal nyckelbranscher på de största marknaderna.

IPF Teaser Weather Icon

Riskkarta

Atradius Riskkarta visar politisk risk kopplad till individuella länder och publiceras kvartalsvis av Atradius Economic Research Department.

Risk map | Atradius

Landrapport

Rapporter om politisk stabilitet, ekonomisk utveckling och framtidsprognoser baserat på BNP-tillväxt, export, investeringar och konsumtionsindikatorer.

Country Report Teaser Image

Ekonomiska rapporter

Ekonomisk utveckling och insolvenstrender på både nya och mogna marknader, inklusive observationer från vår chefsekonom.

Economic Research Teaser Image - Local

Marknadsrapporter

Rapporter om utvecklingen i nyckelbranscher på utvalda marknader med fokus på kreditrisk, affärssutveckling och finansiella förutsättningar.

Hard Hat | Atradius

Betalningsbarometer

En årlig analys av företagens betalningspraxis och beteende för mer än 30 länder.

Payment Practice Barometer Teaser

Internationell inkassohandbok

Vår internationella inkassohandbok innehåller information om lagstiftning och inkassoprocesser i ett stort antal länder.

Debt Collection handbook
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.