Pressmeddelanden och nyheter

Här får ni tillgång till Atradius information och material, inklusive pressmeddelanden, högkvalitativa soundbites i video och ljud, bilder med hög upplösning och grafik och vårt omfattande bibliotek av branschrapporter och råd.

Pressmeddelanden och nyheter

Atradius Sveriges pressmeddelanden inkluderar den senaste informationen från kreditförsäkringsmarknaden liksom information om Atradius verksamhet.

Man_and_woman_reading_document,0_small

Publikationer

Atradius publikationer ger er vår syn på den ekonomiska situationen i mer än 40 länder och framtidsutsikter för de största branscherna.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.