Prenumerationsdetaljer

Tack för att Ni valt att prenumerera på uppdateringar om våra publikationer.

Vänligen kontrollera att era prenumerationsuppgifter är korrekta:

Om ni vill ändra i ert prenumerationsurval, går ni tillbaka till sidan för publikationer och uppdaterar era ämnespreferenser.

Ni kan avsluta er prenumeration på e-postmeddelanden när som helst genom att använda "Avsluta prenumeration”-länken som finns i varje e-postutskick från Atradius.

Subscription details

Subscription criteria

 
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.