Special products

Atradius Special Products enhet utfärdar specialistlösningar för situationer som inte kan täckas av traditionell kreditförsäkring.

När du söker skydd för en enskild kund kan du behöva en Special Product som täcker följande exempel:

  • Offentliga och privata köpare
  • Ett kontrakt eller repetitiv affär
  • Individuella eller unika situationer
  • Tillverkningsrisk och kreditrisk
  • Icke uppfyllande av remburser eller andra garantier
  • Key Account och risk med hög koncentration
  • Fasta limiter

 

Special+Products+(2-1)_big_small

 

Excess of Loss för en portfölj av risker

Ni kan behöva en Special Product som skyddar hela er omsättning. Vid utformningen av sådan täckning kan vi erbjuda:

  • Betydande självbehåll
  • Egen beslutsrätt för kreditlimiter
  • Fasta limiter för de största kunderna


Tillhandahållande av ytterligare Trade Finance support

I vissa situationer kan ni behöva ytterligare stöd för att skydda er handelsfinansiering. Dessa stöd varierar men kan innehålla utökad leveranskredit.

 

Skydd mot risken för förbetalda varor som inte levereras

Förskottsbetalning för varje typ av vara innehåller ett riskmoment som kan vara oundvikligt i vissa jurisdiktioner eller situationer. För att erbjuda skydd mot denna specifika risk har vi utvecklat skydd vid förskottsbetalning och för-finansiering vid export.

 

Skydd vid unfair call av en garanti

Det kan uppstå situationer där din garanti är i riskzonen. Det kan vara en kund som gör en orättvis fordran eller en politisk situation utanför er kontroll. Vår Special Product är designad att försäkra dig mot sådana eventualiteter.