Kontakt

All collections activities for Sweden are handled through our Denmark collections office.

Atradius, filial till Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Registrerat kontor

Rådmansgatan 69
PO Box 6800
11 386 Stockholm

Tel:
+46 8 566 221 00
Fax:
+46 8 216 158
E-post:

Juridisk information

Atradius Information Services B.V. Holland, filial Sverige Registrerat kontor

Rådmansgatan 69
PO Box 6800
11386 Stockholm

Tel:
+46 8 566 221 00
Fax:
+46 8 216 158
E-post:

Juridisk information

Atradius Collections, filial af Atradius Collections B.V., Holland Registrerat kontor

Sluseholmen 8A
2450 København SV

Tel:
+46 8 5662 2100
E-post:

Juridisk information

Internationella kontakter

Hitta andra Atradiuskontor Klicka här för att välja ett land

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er:

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi er så snart som möjligt.

Dina uppgifter

Hur kan vi hjälpa till?

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.