Logga in

Vår kunskap i Era händer. Utveckla Er affär med vårt effektiva och användarvänliga onlineverktyg som ger Er tillgång till högkvalitativ kredithantering och affärsinformation.

Atradius Atrium

Vår nya kredithanteringsportal ger Er direkt tillgång till alla Atradius online applikationer i en portal.

Logga in  Atradius Atrium

Collect@Net

Åtkomst till vårt webbaserade inkassohanteringssystem avsett för inkassokunder.

Logga in  Collect@Net

Atradius Insights

Vår onlinebaserade affärsplattform utformad för att hjälpa Er att hantera Era riskprocesser. Atradius Insights är nu även tillgängligt via Atradius Atrium.

Logga in  Atradius Insights

Garanti@Net

Åtkomst till vårt onlineverktyg för att beställa garantier och få överblick över era aktuella garantier.a comprehensive overview of your existing bonds.

Logga in  Garanti@Net
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.