Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

De institutioner som presenteras nedan visar ägarstrukturen för Atradius N.V. Ägarintresset anges som en procentsats av det totala antalet aktier som fanns den 27 april 2012.

Aktionärsstruktur Atradius Kreditversicherung

Om våra ägare

  • Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L. (Grupo CyC) är ett holdingbolag som är majoritetsägt av Grupo Catalana Occidente (73,84%).
  • Grupo Catalana Occidente S.A. (CO) är, antingen direkt eller indirekt, moderbolag till en grupp försäkringsbolag. GCO är listat på Barcelonas och Madrids börser

GCO har en ekonomisk andel i Atradius N.V på 83,20%, av vilka 35,77% är direktägda och 47,43% är ägda genom Grupo CyCs holingbolag.

Relaterat innehåll

Årsredovisningar

Årsredovisningen ger besked om årets resultat för Atradius N.V. Den innehåller uppgifter om verksamhet och strategi, fullständiga finansiella rapporter och kompletterande finansiell information.