Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

De institutioner som presenteras nedan visar ägarstrukturen för Atradius N.V. Ägarintresset anges som en procentsats av det totala antalet aktier som fanns den 27 april 2012.

 

 

Aktionärsstruktur Atradius Kreditversicherung

Om våra ägare

  • Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L. (Grupo CyC) är ett holdingbolag som är majoritetsägt av Grupo Catalana Occidente (73,84%).
  • Grupo Catalana Occidente S.A. (CO) är, antingen direkt eller indirekt, moderbolag till en grupp försäkringsbolag. GCO är listat på Barcelonas och Madrids börser

GCO har en ekonomisk andel i Atradius N.V på 83,20%, av vilka 35,77% är direktägda och 47,43% är ägda genom Grupo CyCs holingbolag.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.