Inkasso

Vi täcker hela världen oavsett land, valuta och språk. Atradius Collections har ett team av erfarna inkassospecialister och vi finns tillgängliga för er.

Atradius Collections har ett team av erfarna inkassospecialister och vi finns tillgängliga för er oavsett om ni har kreditförsäkring hos oss eller inte. Om ni är försäkringstagare hos Atradius Credit Insurance, finns inkasso automatiskt tillgängligt för er.
 

 

 

 

Atradius Kreditversicherung - Produkte für Ihr Forderungsmanagement

 

 

 


Vad kan Atradius Collections göra för ert företag?

I stort sett har alla företag erfarenhet av en obetald fordran och kan behöva stöd när det gäller att inkassera. Vår skräddarsydda världsomspännande inkassoservice kommer att stödja er på det sätt som är mest lämpligt för er situation, allt från kommunikation till legala åtgärder.

Som inkassospecialister vet vi  hur vi ska kontakta gäldenären för att uppnå maximal framgång i vår indrivning.  Vi strävar efter att driva in era förfallna fordringar utan dyra rättstvister och våra erfarenheter visar att en proaktiv metod ofta leder till det bästa resultatet. Till exempel kan en betalningsplan för en kund med likviditetsproblem leda till full betalning och en fortsatt stark relation med er.

Med fördel av vår globala IT infrastruktur är Atradius Collections nätverk det mest integrerade i branschen. Oavsett var ni eller era gäldenärer befinner er kan vi hjälpa er med era förfallna fakturor.
 

Hur fungerar Atradius Inkassohantering?

Processen för Atradius Inkassohantering

Atradius Collections börjar så snart du har meddelat att en fordran förfallit till betalning . Vi kontaktar er gäldenär på deras språk med en lokal representant, som är lokaliserad där gäldenären befinner sig i. Med ert godkännande förhandlar vi med gäldenär för att hitta den bästa och snabbaste lösningen för att reglera fordran.

All kommunikation med gäldenären delas med er och vi arbetar för transparens i vår relation med er. Vårt mål är att uppnå bästa möjliga resultat för ert företag.

Om ni är en försäkringstagare hos Atradius Credit Insurance, kan ni hantera och följa med i era ärenden genom Serv@Net . Som oförsäkrad kund kan ni hantera era ärenden genom vårt webbaserade system, Collect@Net.
 

Är detta rätt produkt för ert företag?

För ytterligare information om hur vi kan hjälpa er med inkasso, kontakta oss för att diskutera era behov och lär er mer om hur vi kan hjälpa er.


Bevaka era inkassoärenden online

Collect@Net är ett verktyg som gör det möjligt för våra oförsäkrade kunder att få tillgång och följa utvecklingen och era i inkassoärenden.

Atradius Credit Insurance försäkringstagare har möjlighet att följa aktiviteterna  online genom Serv@Net portal. Ytterligare information  finns tillgänglig på vår hemsida för både Collect@Net och  Serv@Net.
 

Mer om Atradius Inkasso

Vår Atradius Collections websida ger ytterligare information om arbetet inom vårt inkassoteam. Detta inkluderar rekommendationer från kunder och publikationer med tips och exempel på hur man kan hantera och minska antalet obetalda fordringar.
 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.