Garantier

Atradius utfärdar garantier och är vid sidan av bankerna en av de största garantileverantörerna i Sverige. Som kund får er beställare en garanti från en stor koncern med stark internationell rating.

Inom många verksamheter är garantier en förutsättning för att genomföra affärerna. Olika marknader, branscher och myndigheter har krav på olika garantier.

Fråga oss, vi vet.

Atradius är experter på garantier och den ledande utställaren av garantier på den europeiska marknaden.
Hos oss har du kontakt med ett team bestående av personal med lång erfarenhet inom området. Din kontaktperson gör allt för att lösa dina behov och för att du ska bli nöjd med den lösning vi kan erbjuda.

 

 

Brooklyn bridge New York

 

 

Ett samarbete med Atradius har flera fördelar:

  • Egen kontaktperson som är expert inom garantier
  • Inga krav på säkerhet
  • Tillgång till ett internationellt nätverk
  • Erbjuder de flesta formerna av garantier

Om ni idag använder er bank för garantier innebär dessa fördelar bl a att ni kan  frigöra kreditutrymme i banken, använda säkerheter i banken effektivare. Som resultat av detta kan ni öka er finansiella flexibilitet och styrka.

 

Hos oss blir du inte en i mängden…

Till skillnad mot många andra inom vår bransch jobbar Atradius mer selektivt och främst med kunder som har större och/eller komplexa garantibehov. Det gör att du som kund hos oss alltid är garanterad bästa tänkbara service och rådgivning när du bäst behöver det. Vi tar oss tid att lösa dina behov, oavsett hur komplicerade eller brådskande de är.


Så fungerar det

Om ni är ett företag med garantibehov över 5 mkr, har bra finansiell ställning och kan uppvisa minst tre fullständiga bokslut, kontaktar ni oss på telefon 08-56622180 eller epost till garantier.se@atradius.com. Vi diskuterar då igenom era behov och hur dessa kan lösas på bästa sätt.


Väljer ni att bli kund hos oss får ni en sk garantilimit, som löpande kan användas för de garantibehov som uppstår i verksamheten. Till en och samma limit kan koncerner enkelt ansluta flera dotterbolag. Ni får kostnadsfritt tillgång till vårt on-line system som gör att ni snabbt och enkelt kan beställa garantier.

 
Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om vår verksamhet och hur vi kan hjälpa ert företag.

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.