Pressmeddelanden och nyheter

Filtrera

efter typ

Filtrera efter nyhetstyp

efter datum

Filtrera efter datum

efter nyckelord

Filtrera efter nyckelord

Atradius Annual Report 2019 – Shaping tomorrow together

Pressmeddelande

12 Mar 2020

Atradius year-end result increases 12.4% to EUR 227.7 million, insurance premium rises 6.7%

David Capdevilla utnämnd till ny VD för Atradius

Pressmeddelande

31 Oct 2019

Amsterdam, 31 October 2019 – From 1 January 2020, he will replace Isidoro Unda who has announced his departure after 12 years as the insurance company's Chief Executive Officer.

2018: Ett annat år med solida resultat i Atradius

Pressmeddelande

12 Mar 2019

Atradius årsresultat ökar med 8,8% till 202,7 miljoner euro, premieintäkterna ökar med 3,8%

Nya kontor i Bulgarien och Rumänien

Pressmeddelande

15 Nov 2017

Amsterdam, 15 November 2017 - Atradius expanderar sin internationella närvaro med två nya kontor i Bulgarien och Rumänien.

Atradius helårsreslutat för 2016 ökar med 19%.

Pressmeddelande

07 Mar 2017

Amsterdam, 7 mars 2017 – Fortsatt starka prestationer i hela koncernen.

Oil price hardly matters for Russian country risk

Pressmeddelande

02 Nov 2016

Amsterdam, November 2, 2016 – The oil price decline has created headwinds for the Russian economy.

Avmattningen i Kina leder till obetalda B2B fakturor

Pressmeddelande

22 Oct 2015

Amsterdam, 22 October 2015 - Avmattningen i Kina leder till obetalda B2B fakturor i APAC

10 principer för exportframgångar till Ryssland

Pressmeddelande

08 Oct 2015

Amsterdam, 08 October 2015 - 10 principer för exportframgångar till Ryssland

Förfallna fordringar påverkar kassaflödet

Pressmeddelande

23 Sep 2015

Baltimore, 23 september 2015 - Förfallna fordringar påverkar kassaflödet i de amerikanska länderna

Tesch omvald som ordförande för ICISA

Pressmeddelande

18 Jun 2015

Amsterdam, 18 juni 2015 - Andreas Tesch omvald till ordförande för ICISA - Efterfrågan på kreditförsäkringar ökade under 2014

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.