Kundservicepolicyn

Atradius kundservicepolicy är vårt löfte till dig. Den är ett uttryck för vår vilja att tillhandahålla kommunikation, service, stöd och rådgivning av hög kvalitet.

Vi strävar efter att ge bästa möjliga service i alla lägen. Detta är vårt serviceåtagande. Det genomsyrar alla delar av vår verksamhet, från våra normer till utbildningen av vår personal och utvecklingen av våra relationer med kunderna.

Vi kommunicerar friktionsfritt

Våra kontaktpersoner och kundtjänstmedarbetare har den utbildning som krävs för att snabbt och effektivt besvara dina frågor. När så är möjligt får du en egen kontaktperson och tydliga kontaktuppgifter.

Vi bevakar dina intressen och utvärderar vår kommunikation med jämna mellanrum för att se till att den håller hög standard. Vi är tacksamma om du, förutom de frågor som har med ditt kundkonto att göra, också ger våra team återkoppling och berättar om dina tankar och erfarenheter. Det är genom att reagera på feedback som vi kan bli bättre, så vi sätter stort värde på dina synpunkter.

 

 

 

 

 

 

Customer Service Charter

 

 

 

 

 

 

Vi förenklar försäkringsadministrationen

Vi tillhandahåller vägledning och stöd om allt från försäkringsadministration till åtkomst och användning av våra nätbaserade system, såsom Atradius Atrium och Atradius Insights.

Vi arbetar hårt för att göra hanteringen av försäkringarna så enkel som möjligt, och när det är dags att förnya dem ser vi till att det kan göras på ett transparent sätt och att du får dokumentationen i god tid.

Våra fakturor visar tydligt när och hur mycket du ska betala samt vilken tjänst som avses.

Vi har ett nära samarbete om kreditgränserna

Vårt mål är att fatta snabba beslut om kreditgränser och hålla dig informerad under processen.

Vi fattar inga beslut utan din medverkan. När så är möjligt arbetar vi tillsammans med dig för att få mer information om dina köpare och kunna ta hänsyn till dina affärsrelationer med dem. Dessutom informerar vi dig om dina försäkrade köpares kreditbetyg när det är lämpligt för att stödja dina processer och förfaranden för att hantera krediterna.
När vi måste sänka eller upphäva en kreditgräns vill vi avisera detta i god tid, så att du kan göra andra arrangemang (utom under exceptionella omständigheter).

Vi försöker att aldrig ge löften som vi inte kan hålla och har en öppen besvärsprocess som är utformad för att hjälpa dig om du vill försöka förmå oss att ändra ett beslut.

Vi har effektiva rutiner för skadehantering, indrivning och inkasso

Vi ger dig anvisningar om hur du begär ersättning, steg för steg, liksom om hur du gör för att informera oss om förfallna fakturor.

Vi samarbetar nära med dig under hela skadereglerings- och indrivningsprocessen, ger dig aktuell information om ditt ärende, kommer överens om indrivningssätt med dig och översänder ersättningen så snart som möjligt

Om vi inte kan betala ut någon ersättning, eller inte kan betala hela beloppet, får du en tydlig motivering och har rätt att överklaga beslutet.

Vi bygger relationer med våra kunder

Vi tror att vi kan erbjuda våra kunder bästa möjliga stöd om vi förstår oss på deras verksamhet, strategier och marknader. Våra kvalificerade medarbetare med lång utbildning är specialister på sina områden – och på ditt. De backas upp av ett program för kontinuerlig professionell utveckling.

Kontakta oss

Kontakta din egen kontaktperson om du har någonting som du vill diskutera med oss. Alternativt kan du kontakta oss på: 

Atradius, filial av Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros
Atradius Sverige
Rådmansgatan 69
113 86 Stockholm
Telefon:  +46 8 566 221 00
E-mail: marknad.se@atradius.com

Kontaktuppgifter till alla våra kontor finns här.

Relaterade dokument

Relaterat innehåll

Serv@Net

Serv@Net är en säker och sofistikerad webbaserad tjänst för försäkringshantering. Du får kontroll över din kredithantering via en enda, fullt integrerad plattform.

Ledarskap och styrning

Med hjälp av våra principer för företagsstyrningen, vår kundservicepolicy och våra investeringar i innovation vill vi skapa marknadens bästa utbud av produkter och tjänster för våra kunder.

Atradius Insights

I dagens konkurrenskraftiga företagsklimat är det av yttersta vikt att ha dagsaktuell information och fingertoppskänsla.