Serv@Net

Serv@Net är en säker och sofistikerad webbaserad tjänst för försäkringshantering. Du får kontroll över din kredithantering via en enda, fullt integrerad plattform.

Vi strävar efter att ge bästa möjliga service i alla lägen. Detta är vårt serviceåtagande. Det genomsyrar alla delar av vår verksamhet, från våra normer till utbildningen av vår personal och utvecklingen av våra relationer med kunderna.

 

Var framsynt när du lämnar och hanterar krediter

Serv@Net ger dig tillgång till information om försäkringstäckningen för alla dina kunder i en grupp eller portfölj, inklusive försäkringsvillkoren. Du kan ladda ner dem som rapporter och vidta åtgärder såsom att ta bort oönskade kreditgränser.

Serv@Net har utformats för att spara tid och minska det administrativa arbetet för dig. Om du till exempel vill ansöka om en större mängd kreditgränser kan du ladda upp dem tillsammans. Du kan också se statusen hos dina ansökningar om kreditgränser och får en tydlig överblick över din portfölj.

Du kan se försäkringsvillkor, beställa och se fakturarapporter, ladda ner försäkringsbrev som PDF-filer, ändra kontaktuppgifter och fastställa hur dokument ska levereras (till exempel att du vill ha besked om kreditgränser elektroniskt).

Tillgången till Serv@Net kan antingen vara centraliserad eller decentraliserad, beroende på organisationens struktur och behov.

 

Jag konstaterar att Atradius har lyckats hitta information som vi aldrig skulle kunna hitta själva. Tack vare den kan vi fatta bra beslut. Vi har inte behövt begära någon ersättning än, och det tror jag beror på att vi har ett bra underlag när vi ansöker för en kund. Vi litar på Atradius due diligence.

Kreditchef
Stort detaljhandelsföretag

 

Bedriv avancerad kredithantering på nätet

Du kan komma åt Atradius verktyg för kundklassificering via Serv@Net. Det övervakar kunderna i din portfölj och ger en indikation (på skalan 1–100) på sannolikheten av en betalningsinställelse under de närmaste 12 månaderna.

Detta kan vara värdefullt när du bedömer potentiella risker och framtidsmöjligheter i din portfölj.

Du kan se uppgifterna från verktyget för kundklassificering och våra förvaltningsrapporter på det språk du väljer, antingen på nätet eller som nerladdningsbara filer.

 

Agera snabbt när en kund inte betalar

Ibland händer det att en kund inte betalar. Via Serv@Net kan du omedelbart registrera den uteblivna betalningen, skicka ersättningsanspråk till oss och ge oss möjlighet att driva in beloppet för din räkning.

Serv@Nets kontrollpanel på nätet håller dig informerad om alla skulder och om hur indrivningen fortskrider.
 

Kredithantering på nätet: fördelar för dig

  • Flera språk och flera valutor
  • Vi har tillgång till information om över 200 miljoner företag
  • Du kan hantera din kundkreditportfölj enkelt och effektivt
  • Enkel hantering av kreditförsäkringarna: ansökningar, intyg och ersättningsanspråk på ett ställe
  • Anslagstavla som håller dig informerad och ger dig kontroll
  • Transparent och skräddarsydd information, inklusive historiska uppgifter, i rapporter som är färdiga att använda