Atradius är fortsatt öppet för företag över hela världen. Du når dina kontakter via telefon, e-post och onlinetjänster.

Läs mer om hur vi hanterar situationen avseende Covid-19

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar om våra senaste publikationer, rapporter och andra nyheter om hur vi ser på utvecklingen av ett brett spektrum av länder och branscher.

office_desk_desat_small

Produkter

Kreditförsäkring

Med Atradius kreditförsäkring kan ni göra trygga affärer på befintliga och nya marknader, i vetskap om att ert företag är skyddat mot kreditförluster.

Garantier

Atradius utfärdar garantier och är vid sidan av bankerna en av de största garantileverantörerna i Sverige. Som kund får er beställare en garanti från en stor koncern med stark internationell rating.

Global Kreditförsäkring

Utformad för multinationella företag, ser Atradius Global till hela er verksamhet men ger samtidigt lokal support som speglar er egna geografiska utbredning och flerspråkighet.

Inkasso

Atradius Collections är ett internationellt team bestående av inkassospecialister som oavsett land, tidszon, valuta och språk kan bistå med indrivandet av era utestående fordringar.

Atradius Insights

Söker du ett smartare sätt att hantera din kundportfölj?

Ta en titt på vår Atradius Insights-video och se vad våra kunder tycker om detta prisbelönta verktyg.

Ta en titt nu!

 

 

Insights Credit Insurance

Vi arbetar tillsammans med dig

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder bästa möjliga produkter och service. Vår verksamhet är uppbyggd på att tillhandahålla service till våra kunder såväl lokalt som globalt.

Joakim Tell, Manager

Joakim Tell [Image Accordion]

”Vår uppgift är att hjälpa dig.”
Läs om hur Joakim och hans kollegor hjälper våra kunder

Få snabb hjälp av vårt Affärscenter.

När du behöver snabb hjälp kan du alltid ringa eller skicka e-post till vårt Affärscenter. Där väntar dedikerade anställda med erfarenhet av alla typer av frågor på att hjälpa och vägleda dig. Här kan du bland annat ställa frågor om vårt online-system, en kreditlimitansökan eller om du har behov av ytterligare klargörande av ett kreditlimitbeslut. Vårt Affärscenter hanterar ungefär 5.000 förfrågningar per år och du når alltid fram till oss på telefon utan att behöva sitta i kö.

Helena Hedlund, Account Management

Helena Hedlund

"Ett bra samarbete bygger på kommunikation – inga frågetecken ska behöva finnas."
Läs om hur Helena och hennes kollegor hjälper våra kunder

När du blivit kund hos Atradius tilldelas du en Account Manager som är din kontaktperson. Din Account Manager tar hand om de övergripande detaljerna i ert avtal och hjälper bland annat till att justera avtalet om ni börjar handla med nya marknader eller betalningsvillkor. Din Account Manager fungerar också som ett bollplank som kan ge råd om till exempel standard på betalningsvillkor samt praxis i olika branscher och marknader.

 

Camilla Arwin, Kreditbedömare

Camilla Arwin

”Lokala kreditbedömare garanterar kvalitet för våra kunder i hela världen.”
Läs om hur Camilla och hennes kollegor runt om i världen säkerställer att våra kunder får tillgång till bästa möjliga kreditbedömning och bevakning av köpare.

Kreditbedömning är vår kärnverksamhet och det är våra kreditbedömare som tar hand om den dagliga kreditbedömningen världen över. Era kunder kommer att bli analyserade av en lokal kreditbedömare som med sin erfarenhet av er marknad bidrar med lokal kunskap och expertis. Om vi får positiv information om era tidigare icke-kreditvärdiga kunder kommer vi att kontakta er för nya möjligheter till försäkringsskydd. Därutöver, som en extra kvalitetskontroll, ägnar sig en del av vår avdelning åt kreditbedömning av de fall där försäkringsvillkor eller andra omständigheter bör ges särskild hänsyn.

Publikationer och rapporter

Country Report Thailand 2020

Landrapport

  • Thailand
  • Automotive/Transport,
  • Electronics/ICT

06 Aug 2020

After a weak performance in 2019, the Thai economy is facing major challenges this year, as exports and tourism have severely declined

Kontakt

Namn: Atradius Affärscenter
Tel: +46 8 566 221 22
E-post:

Hitta andra Atradiuskontor Atradius globalt

Ring upp mig!
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.