Multinationella företag

Utformad för multinationella företag, ser Atradius Global till hela er verksamhet men ger samtidigt lokal support som speglar er egna geografiska utbredning och flerspråkighet.

Atradius Global är ett specialistteam som tillgodoser de individuella behov som multinationella företag kan ha av kundkreditförsäkring. Vi vill ge våra kunder ett personligt svar på multinationella kreditrisklösningar och det är ett unikt erbjudande inom kreditförsäkringsbranschen. Atradius Global strukturerar kreditrisklösningar som är integrerade med era lokala behov och arbetar för er verksamhet, även om dessa lokala behov sträcker sig över flera olika geografiska områden.

 

 

 

 

 

Airplane_flying_over_containers_small

 

 

 

 

 

Kunskap om kreditförsäkringsbehoven för multinationella bolag

När det gäller att hantera kreditrisker skiljer sig behoven mellan multinationella bolag. Vi förstår vad det innebär att arbeta från en rad olika platser och hantera globala förändringar i handelsmönster.

Vårt globala team kan det lokala språket och kulturen. Vi kan snabbt reagera på förändringar i den lokala lagstiftningen eller ekonomin, samtidigt som vi delar ert internationella synsätt. Vårt personliga förhållningssätt gör att du lär känna vår personal och kan direkt dra nytta av deras kunskap och expertis.

Fördelarna med vår globala kreditförsäkringstjänst innefattar

  • Står bredvid er, var ni än befinner er i världen - vår närvaro sträcker sig mer än 50 länder världen över. Våra lokala team arbetar nära med att bygga relationer med er lokala verksamhet och speglar den geografiska strukturen i er multinationell organisation. Kort sagt, vår personal är där er personal är.
  • Ett försäkringsavtal, skräddarsydd flexibilitet - vi skräddarsyr försäkringsavtal utefter er målsättning och strategi. Vi kan kombinera centraliserade gemensamma villkor med lokala villkor som syftar till specifika lösningar. Detta möjliggör också för er att få en central kontroll på er övergripande riskexponering.
  • Ett team, oöverträffad service - vår struktur är unik; Vi är ett företag och ett team som arbetar med er. Vi delar er globala vision och erbjuder enkelheten och ekonomin av en enda leverantör.
  • Enhetligt över marknader och språk - våra flerspråkiga medarbetare ser till att ert avtal är tydligt och främjar samma betydelse på alla språk.

När det gäller att hantera kreditrisker, skiljer sig behoven mellan multinationella bolag. Vi förstår vad det innebär att arbeta från en rad olika platser och hantera globala förändringar i handeln.

Martie van Velsen
Direktör Global och Oceanien

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.