Market Monitor - ICT industry - The Netherlands

Marknadsrapporter

  • Netherlands
  • Electronics/ICT

16 Jun 2016

The industry is characterised by sharp price erosion and fierce competition, especially in the wholesalers segment. Market concentration is still on-going.

  • In 2016 the Dutch ICT sector is expected to grow further, on the back of the country’s  continued economic rebound (GDP is forecast to grow 1.6% in 2016) and increasing consumer spending. Another driver of ICT growth is the rising business investment in big data and cloud computing solutions.
  • The industry is characterised by sharp price erosion and fierce competition, especially in the ICT wholesalers segment. Market concentration is still on-going in this subsector. While margins are under pressure, most ICT businesses are still able to realize solid profits.
  • While ICT businesses’ bank financing requirements are generally high, banks are willing to provide credit to ICT companies.  
  • Payments in the ICT sector take 60 days on average and payment delays are expected to remain stable in the coming months.
  • The insolvency level remains low compared to other industries. The ICT insolvency environment is expected to improve in 2016 after a slight deterioration in 2015.
  • Our underwriting stance remains generally open, and we assess and determine the risks on a case-by-case basis. Our requirements regarding financial information of ICT buyers are very high, given that many companies in this industry face low margins and high competition.
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.