Market Monitor - ICT industry - Russia

Marknadsrapporter

  • Russia
  • Electronics/ICT

16 Jun 2016

Currently all Russian electronics / ICT subsectors face major troubles, especially those retailers and wholesalers that trade in foreign currency.

  • The Russian electronics/ICT sector suffers from the difficult domestic economic environment. Major retailers reported shrinking revenues in 2015, with decreases of 10%-30%, depending on the region.
  • In 2016 no rebound in demand is expected. Currently all Russian electronics/ICT subsectors face major troubles, especially those retailers and wholesalers that trade in foreign currency.
  • Consumer electronics is the most difficult segment, which is severely affected by the on-going slump in private consumption.
  • Telecommunications suffers from the weak rouble and currency volatility in emerging markets. Only the IT segment shows less deterioration in demand.
  • After decreasing in 2015, the margins of electronics/ICT businesses are expected to deteriorate further. Many players left the market, but nevertheless the degree of competition is steadily growing, and consolidation in the industry is on-going.
  • Depending on the level in the supply chain and market leverage of businesses, payment duration in the industry ranges from 30 days to 120 days. Non-payment notifications have increased in 2015, and this negative trend is expected to continue in the coming months.
  • Insolvencies have increased in the last 12 months, and further increases are expected in the coming months.
  • Most cases of late payments and business failures are seen in the segment of regional small- and medium-sized electronics/ICT wholesalers and retailers; especially with businesses that were ill-prepared for the drop in consumer demand, or which did not hedge against foreign exchange risks and had a high gearing.
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.