Country report Switzerland 2019

Landrapport

  • Switzerland
  • General economic

28 May 2019

Swiss economic growth is expected to slow down in 2019, as external demand from the Eurozone and the US has weakened and investment growth decreases.

 

swi

 

 

Corporate insolvencies expected increase again in 2019

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. In 2019, another 5% rise in business failures, to about 7,220 cases, is forecast.

 

swi

 

Growth expected to decrease in 2019

After robust economic performance in 2018 with buoyant manufacturing exports, Swiss GDP growth is expected to decrease to about 1% in 2019. The slowdown is mainly due to weaker external demand (especially from the Eurozone and the US) and lower investment growth (due to a less buoyant business sentiment).

Negative interest rates (the Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75% since 2015) have helped to contain currency appreciation and have supported private consumption, which is expected to grow at a higher level in 2019 than in 2018. Inflation is expected to remain below 1% in 2018.

Negotiations with the EU in order to establish a new institutional framework agreement are currently ongoing. A failure to conclude such an agreement would most probably hamper the economic exchange with the EU.

 

 

 

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.