Country report Denmark 2019

Landrapport

  • Denmark
  • General economic

28 May 2019

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

 

denmark

denmark

Insolvencies expected to level off in 2019

Danish business insolvencies increased sharply in 2015 and 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies by the national statistics office. It is expected that business failures will just level off this year after a 7% increase recorded in 2018.

denmark

Robust domestic demand sustains growth

The Danish economy is expected to grow about 2% in 2019, driven by robust domestic demand, while exports remain susceptible to weaker external demand.

Private consumption is sustained by historically low interest rates, rising disposable incomes due to a tight labour market and low inflation. Both government consumption and industrial production are expected to pick up in 2019.

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. However, Danish exports could be affected by lower Eurozone demand, especially from Germany. Additionally, Brexit could have a negative impact on exports, as the United Kingdom is Denmark’s third largest export market.

Public finances are healthy, with small budget surpluses expected in 2019 and 2020. This provides room for fiscal stimulus if required.

 

 

 

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.