Tesch omvald som ordförande för ICISA

Pressmeddelande

Amsterdam, 18 juni 2015 - Andreas Tesch omvald till ordförande för ICISA - Efterfrågan på kreditförsäkringar ökade under 2014

The members of the International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) re-elected Andreas Tesch, Chief Market Officer of Atradius N.V., to the position of President of ICISA for 2015 / 2016.

In 2014 trade credit premiums of ICISA members increased 2.95% while insured exposure grew 11.9%. (ICISA members account for 95% of trade credit insurance worldwide)

Mr. Tesch noted; “The drop in average premium rate demonstrates the fiercely competitive environment ICISA trade credit insurance members operate in. However members’ results continue to improve and exceed pre-crisis levels, with 34.6% higher premium income and 29.1% higher insured exposure.”

Tesch continued; “An increasing number of companies, including a growing number of SMEs, recognize the benefits of the product as more than an insurance product. It facilitates access to bank finance and provides them with business relevant market knowledge helping them avoid large losses.”

About Atradius
Atradius provides trade credit insurance, surety and collections services worldwide through a strategic presence in 50 countries. Atradius has access to credit information on 200 million companies worldwide. Its credit insurance, bonding and collections products help protect companies throughout the world from payment risks associated with selling products and services on trade credit. Atradius forms part of Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), one of the leading insurers in Spain and worldwide in credit insurance.

For further information:
Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 20 553 2047
E-mail: christine.gerryn@atradius.com
www.atradius.com

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.