Market Monitor ICT Netherlands 2019

Marknadsrapporter

  • Netherlands
  • Electronics/ICT

18 Jun 2019

While ICT distributors are becoming larger, many smaller companies are changing their business models towards a more IT service-oriented approach.

      

 

nl ict 2019 pic1

 

  • The Dutch ICT industry accounts for about 4.5% of GDP, with approximately 365,000 employees in the sector. About 95% of ICT businesses have less than 10 employees, and there are only 200 companies with more than 100 employees.
  • In line with the robust economic performance, ICT valued added grew 3.6% in 2018 and, despite the forecast of an economic slowdown, is expected to increase about 3% in 2019. Competition in the market remains high, and while ICT distributors are becoming larger, many smaller companies are changing their business models to have a more service-oriented approach.
  • Profit margins in the Dutch ICT sector are expected to remain stable over the coming 12 months after a slight deterioration in 2018. The overall indebtedness of the sector is not overly high and banks are generally willing to lend to ICT businesses.
  • On average, payments in the ICT industry take between 30 and 60 days and our portfolio payment experience has been good over the past two years. The number of payment delays and insolvencies is low and expected to remain stable in H2 of 2019.
  • Due to the solid performance and benign credit risk situation, our underwriting stance for this industry remains generally open. However, given the highly competitive environment and the low margins of many ICT businesses, the requirements for financial information on ICT buyers are very high.

 

 

 

 

 

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.