Market Monitor-Focus on automotive performance-Thailand

Marknadsrapporter

  • Thailand
  • Automotive/Transport

01 Oct 2015

Thailand´s automotive sectors is characterised by high entry barriers as the players in the market are large multinationals with strong financials and good know-how.

  • Thailand´s automotive sector is facing only a slight increase in demand in 2015 due to the more subdued domestic household consumption outlook and expected lower growth in some major Asian economies. That said, profit margins are expected to remain stable in the sector.

 

  • Thailand´s automotive sectors is characterised by high entry barriers as the players in the market are large multinationals with strong financials and good know-how.

 

  • Depending on the level in the supply chain, payment duration in the automotive sector ranges between 30 days and 90 days. Payment behaviour is good with a low number of non-payment notificiations, and this is expected to remain unchanged in the coming months. The insolvency level in this industry is expected to remain low.

 

  • Due to the robust performance our underwriting stance is generally open. The currently low commodity prices (e.g. steel and metals) benefit the automotive sector. But this also means that steel and metals-related suppliers to the industry currently face more troubles due to high competition and lower sales prices.

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.