Country report Denmark 2017

Landrapport

 • Denmark
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

16 May 2017

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Denmark key indicators

Denmark industries performance forecast

The insolvency environment

Sharp, but exceptional insolvency increase in 2016

Danish business insolvencies increased sharply in 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies. As such, it is difficult to provide an accurate forecast on real businesses and insolvency development in 2017. It is expected that business failures will decline by about 20% this year, an adjustment from exceptionally high levels in 2016.

Danish business insolvencies

Economic situation

Exports to pick up

Denmark real GDP growthThe Danish economy is expected to grow 1.4% in 2017, driven by investment and exports. The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. Avoiding a major appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations. Danish exporters are also expected to benefit from rising demand as a result of a devalued euro. However, private consumption growth should remain subdued in 2017.

Denmark - exports of goods and non-factor servicesPublic finances are healthy, with government debt below 40% of GDP. This provides room for more fiscal stimulus.

 

 

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.