Country report Austria 2017

Landrapport

 • Austria
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

16 May 2017

Despite higher economic growth rate of about 2% is expected in 2017, business insolvencies are forecast to increase again in 2017, by 3% year-on-year.

Austria key indicators

Austria industries performance forecast

The insolvency environment

The phase of yearly insolvencies decreases has come to an end

After decreasing three years in a row, Austrian business insolvencies increased again in 2016, by 1.5%, and are expected to rise further in 2017 (up 3%).

 

 

 

 

Austrian business insolvencies

 

 

 

 

Economic situation

Higher growth expected in 2017

 

 

 

 

Austria real GDP growth

 

 

 

Austrian GDP grew 1.4% in 2016 and is expected to increase 1.9% in 2017, fuelled by both domestic consumption and exports. Private consumption is forecast to increase 1.9%, helped by decreasing unemployment.

 

Austria real private consumption

 

Exports are expected to benefit from increasing demand in the eurozone and overseas markets. Inflation is forecast to increase more than 2% in 2017 following the 0.9% rise in 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.