Credit-to-Cash Briefings

Atradius Credit-to-Cash Briefings ger kostnadsfri vägledning som hjälper dig att hantera din löpande verksamhet. De innehåller användbara checklistor.

Kredithantering från grunden

För att säkerställa att du har en effektiv kredithantering måste du gå igenom alla delar av din verksamhet. Här får du en checklista om bästa metoder med allt från allmänna riktlinjer om kreditgivning till vägledning om personalutbildning och riktmärkning.
 

Riskbedömning av dina samlade fordringar

Om du vill ha en stark balansräkning räcker det inte att kontrollera dina kunders kreditvärdighet. Du bör också göra en ingående analys av dina fordringar, såväl gamla som aktuella, för att kunna fastställa din potentiella riskexponering.
 

Tio åtgärder för snabba betalningar

Dina relationer med kunderna bör bygga på systematiska och konsekventa rutiner för kredithanteringen som gör att du får betalt i tid.
 

Effektiva påminnelser

Om du lyfter luren och påminner en kund om en obetald faktura kan du upprätthålla, eller till och med bygga upp, en mer personlig relation. Men innan du ringer bör du läsa igenom våra tips, så att samtalet blir så bra som möjligt.
 

Att hantera ursäkter för sen betalning

En del företag hittar tyvärr på ursäkter för att bortförklara dröjsmål med att betala fakturor. Här är några exempel på de vanligaste ursäkterna och tips om hur du bäst hanterar dem.
 

Tidig upptäckt av fallissemangsrisker


Företag går nästan aldrig i konkurs från en dag till en annan. Du kan vidta åtgärder för att skydda din verksamhet mot andras fallissemang genom att hålla utkik efter varningssignaler. Använd den här checklistan för att bevaka viktiga indikatorer.
 

OBS: Credit-to-Cash Briefings finns endast på engelska.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.