Market Monitor - Machinery - The Netherlands 2016

Marknadsrapporter

  • Netherlands
  • Machines/Engineering

18 Aug 2016

Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.

  • The Dutch engineering sector accounts for 1.5% of the national economy. Value added growth of the industry is expected to increase 0.4% in 2016 and 1.7% in 2017.
  • About two-thirds of the Dutch machinery production is exported, accounting for 20% of total Dutch export value. Therefore, the sector is highly susceptible to changes in international economic trends and market developments. Particularly currency fluctuations can affect both demand and financial results.
  • The Netherlands is one of the world’s leading countries in food processing machinery. Total turnover of the Dutch food processing and packaging machinery industry amounted to approximately EUR 2.5 billion in 2015. In order to keep up with the fast changing customer requirements and technology, investments in both research and development (R&D) and qualified workforce are key. On average, 7% of employees in the Dutch machines/engineering sector work in R&D.
  • Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.
  • Our underwriting stance is generally relaxed for the industry. We pay attention to businesses´ investment capacity, realized margins, access to funds, order book and dependence on certain sales markets (especially Russia and China).

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.