Market Monitor - Chemicals performance - Switzerland

Marknadsrapporter

  • Switzerland
  • Chemicals/Pharma

01 Jun 2015

Chemicals/pharmaceuticals has been a well performing sector in Switzerland; demand and profit margins are expected to remain stable in 2015.

Market performance at a glance 

Switzerland

  • The performance of the Swiss chemicals/pharmaceuticals industry has been strong for years, with most businesses showing good financial health. Businesses´ gearing is generally low, while banks are very willing to provide loans.
  • Many Swiss companies in this sector benefit from a geographically well diversified customer portfolio, which ensures a good risk distribution of their trade receivables.
  • As many Swiss chemicals/pharmaceuticals businesses have diversified their production sites outside Switzerland, they are among the Swiss export-driven sectors that are least affected by the appreciation of the Swiss franc.
  • Demand and profit margins in this industry are expected to remain stable in 2015.
  • The average payment duration in the Swiss chemicals/pharmaceuticals industry is 45 to 60 days. The number of protracted payments, non-payments and insolvency cases is traditionally low, and it is expected that there will be no change in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance continues to be relaxed for all segments of this industry.

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.