Country report Belgium 2019

Landrapport

  • Belgium
  • General economic

28 May 2019

In 2019 the number of Belgian business insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

 

belgiumbelgiumblegium

High level of corporate insolvencies remains

Belgian corporate insolvencies are expected to increase slightly in 2019 after a modest 1% decrease in 2018. With about 10,075 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

 

belgium

 

Domestic demand drives growth

Belgian economic growth slowed in 2018, and is expected to remain below 1.5% in 2019 and 2020. Besides domestic demand, public investment will contribute to economic activity with the launch of some major public investment projects.

The UK is an important main export market for Belgium, especially for industries like transport equipment, textiles, and chemicals, which could be negatively affected by the UK leaving the EU.

The fiscal deficits should increase again in 2019 and 2020 while central government debt remains high at about 100% of GDP, one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio. More fiscal consolidation seems to be necessary in the medium term.

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.