Country report Belgium 2017

Landrapport

 • Belgium
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

16 May 2017

In 2017 the number of Belgian business insolvencies will still be much higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

Belgium key indicatorsBelgium industries performance forecast

The insolvency environment

High level of corporate insolvencies despite decreases in previous years

Belgian corporate insolvencies recorded yearly decreases in the years 2014-2016 after major increases in the wake of the 2008 credit crisis. In 2017 business failures are expected to decline only 2% after a 6% decrease in 2016. Construction and retail insolvencies are bucking the positive trend since H2 of 2016. With about 9,150 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

Belgian business insolvencies

Economic situation

Modest growth in 2017, but reforms underway

Belgium real GDP growth

Belgian economic growth decelerated to 1.3% in 2016, as private consumption was negatively affected by increases in indirect taxes and a temporary suspension of wage indexation imposed by the government in 2015. Economic growth is expected to remain modest in 2017 (up 1.4%), with household spending expected to remain restrained by on-going fiscal consolidation and wage restraining measures. That said, unemployment is expected to decrease further in 2017. Net exports should contribute positively to Belgium’s economic performance. As Belgium is an export-driven economy, its balance of trade should be structurally positive.

Belgium - government debt

The progress in structural labour market and pension reforms is starting to bear fruit, and should help to increase the resilience and international competiveness of the Belgian economy in the mid- and long-term.

A modest decrease in the yearly fiscal deficit is expected in 2017, supported by on-going austerity measures. Pension reform has significantly improved the long-term sustainability of public finances. However, public debt will remain one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio.

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.