Trade successfully with China webinar

HandlaFramgångsriktMed

 • China
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • General economic,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

12 Oct 2016

On 15 November 2016, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with China and how to safely transact your business.

 

 

 

 

 

 

TSW China 700x525

 

 

 

 

 

China, by far the largest economy of Asia is gradually shifting from investment-led growth towards consumption. With slower growth forecast and changing government priorities it is important to know how to approach the Chinese market and avoid the potential pitfalls.

On 15 November at 10:00 CET, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with China and how to safely transact your business.

A panel of experts on China’s economy, business culture and law covered the opportunities and the logistics of trading in and with China in a lively debate designed to help businesses make their mark there. The discussion was led by award winning financial journalist and broadcaster Adam Shaw.

Click here to register and watch the recording of our Trade Successfully with China webinar.

Trade successfully with China guide

The Trade Successfully with China report looks at ten principles that those seeking to expand their sales strategy into China should follow, to avoid the many pitfalls of trading in untried territory.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.