Market Monitor Construction Sweden 2017

Market Monitor

  • Sweden
  • Construction

14 Feb 2017

Value added construction growth is expected to grow by more than 2.5% in 2017, but due to fierce competition many smaller players have low margins.

  • In 2015 and 2016 the Swedish economy grew by more than 3%, which has helped to support domestic construction demand, especially in the residential construction segment. Construction performance has also been sustained by low interest rates and government subsidies. Value added construction growth increased 2.6% in 2016, and is expected to grow 2.7% in 2017.
     
  • However, due to fierce competition in the construction market many players - especially smaller players - have low margins. Gearing in the construction industry is not overly high, and banks are generally willing to provide loans to businesses. Both non-payments and insolvencies in the construction sector have been stable in 2016, and are expected to level off in 2017.
     
  • Our underwriting stance is generally open, with no restrictions for any subsectors. However, closer monitoring of small and medium-sized construction companies is required.

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.