Market Monitor - Focus on steel and metals - Canada

Marknadsrapporter

  • Canada
  • Metals,
  • Steel

10 Sep 2015

Competition in the sector is high, and there are clear signs of price wars as the industry is struggling with overcapacity and weaker demand.

  • In 2014 the Canadian steel/metals sector recorded 5.5% production growth, up to CAD 47.1 billion. However, since the end of 2014 and into H1 of 2015 growth slowed down, mainly due to decreased demand from the energy sector. This has resulted in growing overcapacity, decreasing sales prices and profit margins. While the lower Canadian dollar has increased steel export opportunities, global overcapacity issues have reduced this potential upside for Canadian businesses.
  • Competition in the sector is high, and there are clear signs of price wars as the industry is struggling with overcapacity and weaker demand. This is ultimately expected to result in reduced financial strength - especially for smaller and medium- sized players.
  • The average payment duration in the industry is 90 days. Payment delays have increased since the end of 2014, and are expected to rise further in the coming months, especially in the energy and mining related subsectors. Due to overcapacity concerns many companies are facing inventory issues, which is stalling their cash conversion cycle.
  • In general, our underwriting stance remains neutral for metals manufacturing and steel, however we have become restrictive on the energy and mining related segments due to the on-going problems in these industries.

 

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.