Market Monitor - Focus on machinery - Sweden

Marknadsrapporter

  • Sweden
  • Machines/Engineering

31 Jul 2015

The Swedish machinery sector has seen many positive developments over the past few years and currently benefits from higher global demand.

Sweden

  • The Swedish machinery sector is highly export oriented. Its main segments are automotive (trucks), agriculture and industrial machines.
  • The industry has shown several years of positive development, and currently benefits from higher global demand. Sweden’s economic growth has also picked up (2.4% in 2014) and is forecast to be 2.2% in 2015. As a result, investments continue to increase.
  • Due to the benign growth outlook profit margins are expected to remain stable in 2015.
  • While the external financing requirement is high, the industry faces no particular lending problems as banks are generally willing to provide loans to the machinery sector.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30-45 days. Payment behavior has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2015
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for all subsectors.
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.