Market Monitor - Construction industry - Japan

Marknadsrapporter

  • Japan
  • Construction

19 Feb 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

Japan

  • The general outlook for the Japanese construction sector is positive as the industry benefits from an increase in public works and credit easing measures by the government.
  •  Construction insolvencies decreased 18% year-on-year in 2014  are expected to level off in 2015.
  • There was no increase in payment delays in 2014, and we expect no increase in 2015.
  • That said, construction businesses face some difficulties due to a lack of workforce, leading to higher labour costs.
  • Another issue is rising material prices due to the depreciation of the Yen.
  • Smaller construction businesses with weak financials could face some difficulties in 2015.

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.