Market Monitor - Chemicals performance - Turkey

Marknadsrapporter

  • Turkey
  • Chemicals/Pharma

01 Jun 2015

There are positive signs for the Turkish chemicals industry. In 2015, the chemicals sector is expected to grow driven by increasing demand and the positive effects of the lower oil prices.

Market performance at a glance 

Turkey

  • The Turkish chemicals sector is expected to grow in 2015, driven by increasing demand. Lower oil prices have a positive effect on industry performance.
  • However, the sector is structurally vulnerable due to its dependency on export markets and foreign exchange volatility.
  • The overall indebtedness of businesses is high in this sector, but banks are generally willing to provide loans to the chemicals industry.
  • The average payment duration in the Turkish chemicals industry is 120 days. The number of payment delays and insolvency cases is low, and no increase is expected in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance for the Turkish chemicals sector is currently relaxed.

 

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.