Country report Switzerland 2018

Landrapport

 • Switzerland
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

15 May 2018

With the rebound of economic growth, business failures are expected to decrease year-on-year in 2018, but nevertheless to remain on an elevated level.

CH tradeCH key figuresCH sectors

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease, but to remain high

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. With the rebound of GDP growth, business failures are expected to decrease 6% in 2018, but to remain high at about 6,285 cases

CH insolvenceis

Economic situation

Growth expected to pick up in 2018 and 2019

After a rather modest economic performance in 2017, Swiss GDP growth is expected to pick up in 2018 due to increased domestic demand and a rebound in exports.

Negative interest rates (the Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75% since 2015) support private consumption and investment growth. Inflation is expected to remain below 1% in 2018.

After a contraction in 2017, exports (which account for 70% of GDP), are expected to increase 2% year-on-year in 2018 and 2019, helped by a surge in eurozone demand and a depreciation of the Swiss franc against the euro. The Central Bank has repeatedly stated its intention to intervene in the foreign exchange market to ease pressure on the Swiss franc.

 

 

 

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.