Country report Sweden 2018

Landrapport

 • Sweden
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

15 May 2018

A potential downside risk to the economic performance could be the high household debt in case of sharp house price decreases and interest rate increases.

Sweden tradeSweden key figuresSweden sectors

The insolvency environment

Insolvencies increased in 2017

Swedish business insolvencies increased 5.6% in 2017 after three years of annual decreases. However, in 2018 a turnaround is expected, with a 3% decrease forecast.

Sweden insolvencies

Economic situation

Growth slows down in 2018, but remains robust

The Swedish economy is forecast to grow 2.4% in 2018 after increasing 2.7% in 2017. Supported by negative interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in previous years.

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, which has been -0.5% since February 2016. Inflation picked up again in 2017 and is expected to remain close to 2% in 2018. The expansionary monetary policy has driven investments and asset prices.

A potential downside risk to the economy could be high household debt, triggered by housing demand and easy access to credit. In 2017 the household debt-to-disposable-income-ratio was more than 180%, making private households vulnerable to sharp house price decreases and interest rate increases.

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.