Country report Denmark 2018

Landrapport

  • Denmark
  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

15 May 2018

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Denmark trade
Denmark key figures
Denmark sectors

 

The insolvency environment

Insolvency increase expected in 2018

Danish business insolvencies increased sharply in 2015 and 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies. It is expected that business failures will increase slightly this year, to about 2,315 cases.

Denmark insolvencies

Economic situation

Robust domestic demand sustains growth

The Danish economy is expected to grow by about 2% in 2018, driven by robust domestic demand, with private consumption and investment picking up.

Private consumption is sustained by historically low interest rates, rising disposable incomes and moderate inflation.

Household debt has decreased since 2014, but remains high at more than 240% of disposable income. However, credit conditions have been tightened for borrowers with very high liabilities. This should help reduce the chances of a housing bubble, especially in the Copenhagen area.

The export performance is expected to remain robust with 3.5% growth forecast in 2018. The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Brexit could have a negative impact on exports, as the United Kingdom is Denmark’s 4th largest export market.

Public finances are healthy, with government debt below 35% of GDP. This provides room for fiscal stimulus if required.

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.