Country report Austria 2019

Landrapport

  • Austria
  • General economic

28 May 2019

In 2019 Austrian economic growth is expected to decelerate after a robust performance in 2018, mainly due to weaker external demand and lower investment.

 

austriaaut figuresAustria

Modest insolvency increase expected in 2019

Accelerated economic growth led to decrease in insolvencies in 2017 and 2018. However, in line with a more modest GDP expansion in 2019, business failures are expected to increase slightly.

 

austria

Lower GDP growth in 2019 as exports lose steam

Austrian GDP growth accelerated to 2.8% in 2018, mainly fuelled by robust growth in investments and exports. At the same time decreasing unemployment and elevated consumer confidence sustained private consumption.

In 2019, the economic expansion is expected to decelerate to around 1.5%, due to weaker exports as well as decreasing investment and lower industrial production growth.

The indebtedness of the non-financial private sector remains moderate compared to that of other advanced countries. However, the banking sector has a big exposure to countries in Central and Eastern Europe.

 

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.