Country report Austria 2018

Landrapport

 • Austria
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

15 May 2018

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. The momentum is forecast to slow down in 2019.

Trading partners AustriaKey figures AustriaAustria sectors

The insolvency environment

Further insolvency decreases expected in 2018

After decreasing three years in a row, Austrian business insolvencies increased by 1.5% in 2016. In 2017, accelerated economic growth led to a decrease of 3%, and business failures are expected to decline further in 2018.

Austria Insolvencies

Economic situation

Robust growth expected in 2018

Austrian GDP growth accelerated to more than 3% in 2017, mainly fuelled by robust growth in investments and exports.

Private consumption growth is sustained by decreasing unemployment and improved consumer confidence.

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. Growth momentum is forecast to slow down somewhat in 2019.

The indebtedness of the non-financial private sector remains moderate compared to that of other advanced countries. However, the banking sector has a big exposure to countries in Central and Eastern Europe.

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.