Country Report Switzerland 2016

Landrapport

  • Switzerland
  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

28 Apr 2016

Swiss business insolvencies increased 7% in 2015 due to a more difficult economic environment. The number of corporate insolvencies remains high in 2016.

2016_CR_WE_Switzerland_key_indicators
2016_CR_WE_Switzerland_industries_performance_forecast

The insolvency environment

The number of corporate insolvencies remains high in 2016

Swiss business insolvencies increased 7% in 2015 due to a more difficult economic environment. With 6,275 cases in 2015 the number of business failures was still about 2,000 cases higher than in 2008. In 2016 business failures are expected to level off.

2016_CR_WE_Switzerland_business_insolvencies

Economic situation

Growth expected to remain sluggish in 2016

2016_CR_WE_Switzerland_Real_GDP

As in 2015, Swiss GDP growth is expected to remain subdued (up 1.2% in 2016), as exports continue to be affected by the appreciation of the Swiss franc (especially against the euro) and weaker global demand. For export-oriented businesses production costs have risen relative to their export prices, squeezing profit levels. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. However, a rebound of exports is expected in the second half of 2016, with a lower franc exchange rate and increased demand from the eurozone. The Central Bank´s benchmark interest rate remains negative at -0.75%, which has contributed to the weakening of the Swiss franc exchange rate at a certain degree.

2016_CR_WE_Switzerland_industrial_production

Growth of private consumption, investments and industrial production are expected to remain at a low level of around 1% respectively, while consumer prices remain negative.

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.