Country report Sweden 2017

Landrapport

 • Sweden
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

16 May 2017

Sweden´s economic growth is expected to slow down in 2017 to about 2% year-on-year, while business insolvencies are forecast to increase slightly.

Sweden key indicatorsSweden industries performance forecast

The insolvency environment

Insolvencies expected to increase again in 2017

Swedish business insolvencies have decreased since 2014, with a 5% decline recorded in 2016. However, in 2017 a turnaround is expected, with a 3% increase forecast.

Swedish business insolvencies

Economic situation

Growth slows down in 2017, but remains robust

Sweden real GDP growth

The Swedish economy is forecast to grow 2.2% in 2017 after increasing 3.1% in 2016. Supported by negative interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in 2016.

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, which has been -0.5% since February 2016. Inflation picked up again in 2016 and is expected to increase 1.8% in 2017. The expansionary monetary policy has driven investments and asset prices.

Sweden - consumer prices

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.