Country Report Ireland 2016

Landrapport

  • Ireland
  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

28 Apr 2016

The Irish economy registered a strong performance, increasing 5.2% in 2014 and 6.8% in 2015. In 2016, growth is expected to slow down but remain robust.

2016_CR_WE_Ireland_key_indicators
2016_CR_WE_Ireland_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Decrease in corporate insolvencies continues

2016_CR_WE_Ireland_business_insolvencies

After six years of increases, Irish business insolvencies finally started to decline in 2013. This trend is expected to continue in 2016 as economic growth is forecast to remain robust.

Economic situation

Growth slows down, but remains robust

2016_CR_WE_Ireland_Real_GDP

The Irish economy grew 5.2% in 2014 and 6.8% in 2015 – a particularly strong performance compared to the rest of the eurozone. The rebound was mainly due to a sharp increase in exports of goods and services, triggered by a reduction in wages, but also because of a drop in domestic demand for imports. Investments also recorded a major surge.

In 2016 the economic rebound is expected to continue, although at a slower pace (up 4.3%).

2016_CR_WE_Ireland_change_exports

Investments and exports continue to rise, while private consumption is expected to grow again above 3%. Unemployment continues to decrease, to an expected rate of 8% in 2016.

International investors seem to appreciate the efforts of the government to reduce the public deficit and have regained new trust in the (long-term) sustainability of public finances.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.